Sense categoria

13 setembre, 2021

Com Tributa a Hisenda l’Or d’Inversió

L’or d’inversió, com a tal, està exempt de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a la Unió Europea, encara que no en altres països com Rússia. […]