Sobre l'Or d'Inversió

Companyia Internacional del Brillant es pren molt seriosament la rentabilitat dels seus clients, el compromís y sobreotot la confiança. PEr aquest motiu us presentem l'Or d'Inversió amb CIB
1¿Or d'Inversió?
L'or sempre ha estat considerat com una de les millors opcions d'inversió. Les característiques d'aquest metall preciós el converteixen en una opció molt interessant per a molts inversors. Entre elles, la seva alta rendibilitat i la seguretat que proporciona el metall preciós de major valor en el mercat. Una altra dels avantatges associats a invertir en un metall preciós com l'or és la seva gran facilitat per a la seva venda, ja que la seva demanda és alta i un gran nombre de persones o entitats estan disposades a comprar-lo en qualsevol moment.
2¿Per què Companyia Internacional del Brillant?
Quins avantatges comporta invertir en or amb Companyia Internacional del Brillant?
Una dels avantatges d'acudir als serveis d'inversió de la nostra empresa és que disposem d'un laboratori gemológico. Això ens permet analitzar i certificar la puresa de l'or, per la qual cosa el client pot estar segur de pagar un preu totalment ajustat a la qualitat de l'or. En l'actualitat invertir en or és una de les inversions més rendibles que existeixen. Per això, no és d'estranyar que en els últims anys aquest tipus d'operacions d'inversió hagin augmentat en número, oferint una gran rendibilitat a inversors de tot el món. A més, una dels avantatges d'invertir en or és que aquest està exempt d'IVA, per la qual cosa els increments en aquest impost indirecte en els últims anys no han perjudicat les inversions en aquest metall preciós. Com veiem la seva gran rendibilitat i l'absència de càrregues impositives fan molt interessant la inversió en or. Per això, no és d'estranyar comprovar com en els últims temps la inestabilitat econòmica d'un bon nombre de països ha contribuït a convertir a l'or en el valor refugi per excel·lència. Molts inversors han recorregut a aquest metall preciós a l'hora de protegir i assegurar les seves inversions.
3¿Per què Invertir?
És important tenir en compte que el valor de l'or sempre ha presentat una tendència ascendent, perquè es tracta d'un bé limitat. La població cada vegada és major, mentre que les reserves d'or són limitades, alguna cosa que contribueix a augmentar el valor d'aquest metall preciós. Tant és així que en els últims anys les inversions en monedes o lingots d'or estan generant rendibilitats difícilment equiparables a altres productes d'inversió. Si estàs pensant a invertir en or amb CIB, t'oferim el millor servei de compravenda de lingots d'or i monedes d'or. Tot això de la forma més còmoda a través dels nostres establiments físics.